Uitvaartnazorg / Geld en rekening vrijmaken

Geld en rekening vrijmaken

U dient de financiële instelling van de overledene zo snel mogelijk te verwittigen.

Vanaf 1 september 2009 worden bankrekeningen na een overlijden niet meer automatisch geblokkeerd, enkel na verwittiging van de bank.

De langstlevende kan tot de helft van het bedrag dat op alle rekeningen samen staat, vrij afhalen, weliswaar tot een plafond van 5.000 €. Wie meer dan het toegestane bedrag opneemt hangen sancties boven het hoofd.

Om te beginnen wordt de langstlevende dan automatisch geacht de erfenis te hebben aanvaard, ook als die meer schulden dan geld of vastgoed bevat.

Meteen vervalt ook de mogelijkheid om de erfenis “onder voorbehoud van boedelbeschrijving” te aanvaarden.

Daarnaast kan het te veel opgenomen bedrag afgetrokken worden van het deel van de erfenis dat de langstlevende wettelijk toekomt, als de andere erfgenamen daarom vragen.

Zij die ons onlangs verlaten hebben

Langs deze weg kunt u onze laatste rouwberichten bekijken
of online uw condolatie overmaken aan de familieleden.

Bekijk onze rouwberichten

Uitvaartverzekering

Met de Uitvaartverzekering regel je je begrafenis
of crematie op voorhand, inclusief de kosten.

Bereken uw premie