Klein verlet

Klein verlet

De werknemer mag van het werk afwezig zijn met behoud van zijn normale loon ter gelegenheid van een begrafenis in de hieronder vermelde gevallen:

Drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

Dit voor een overlijden van:

 • de echtgeno(o)t(e) van de werknemer
 • een kind van de werknemer of zijn echtgeno(o)t(e)
 • de (schoon)vader van de werknemer
 • de stiefmoeder van de werknemer
 • de (schoon)moeder van de werknemer
 • de stiefvader van de werknemer

Twee dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

Dit voor een overlijden van:

 • een (schoon)broer van de werknemer die bij de werknemer inwoont
 • een (schoon)zus van de werknemer die bij de werknemer inwoont
 • een (over)grootvader van de werknemer die bij de werknemer inwoont
 • een (over)grootmoeder van de werknemer die bij de werknemer inwoont
 • een (achter)kleinkind van de werknemer die bij de werknemer inwoont
 • een schoonzoon of schoondochter die bij de werknemer inwoont

De dag van de begrafenis

Dit voor een overlijden van:

 • een (schoon)broer van de werknemer die niet bij de werknemer inwoont
 • een (schoon)zus van de werknemer die niet bij de werknemer inwoont
 • een (over)grootvader van de werknemer die niet bij de werknemer inwoont
 • een (over)grootmoeder van de werknemer die niet bij de werknemer inwoont
 • een (achter)kleinkind van de werknemer dat niet bij de werknemer inwoont
 • een schoonzoon of schoondochter die niet bij de werknemer inwoont  

Werknemers die wettelijk samenwonen (= een verklaring hebben afgelegd voor de ambtenaar van de burgelijke stand), worden gelijkgesteld met gehuwde werknemers. Voor de toepassing van het klein verlet wordt het aangenomen of erkend natuurlijk kind gelijkgesteld met het wettig kind en wordt een halfbroer of halfzus gelijkgesteld met een broer of zus.

Zij die ons onlangs verlaten hebben

Langs deze weg kunt u onze laatste rouwberichten bekijken
of online uw condolatie overmaken aan de familieleden.

Bekijk onze rouwberichten

Uitvaartverzekering

Met de Uitvaartverzekering regel je je begrafenis
of crematie op voorhand, inclusief de kosten.

Bereken uw premie