Uitvaartvoorzorg / Wilsbeschikking

Wilsbeschikking

Uitvaartwens Cornelis

In een wilsverklaring geeft u aan hoe u de uitvaart wilt laten verlopen. Bij een voorbespreking kunt u uw wensen en verlangens met betrekking tot de uitvaart kenbaar maken. Alle wensen en verlangens worden vervolgens voor u vastgelegd. Maar u kan deze later natuurlijk altijd aanpassen.

Bij Uitvaartzorg Cornelis kan u uw specifieke wensen voor de uitvaart kenbaar maken en vastleggen. Een voorafregeling van een uitvaart kan zeer gedetailleerd zijn, maar kan ook zeer summier zijn. Veel hangt af van uw leeftijd en hoe u er zelf tegen aankijkt.

Vraag gratis de brochure 'Uitvaartwens' aan.

Wilsbeschikking Stadhuis

Voor een minder gedetailleerde wilsbeschikking verwijzen wij u door naar de wettelijke mogelijkheden.

U kan op de dienst bevolking van uw woonplaats uw wensen laten acteren.

Wilsbeschikking over mijn gezondheidszorg en levenseinde (euthanasie)

Een document van wilsverklaring is daarbij geen eindpunt, maar een beginpunt van communicatie. Het is geen ‘bestelbon voor het levenseinde’, wel een aanleiding om als burger, als (toekomstig) patiënt, het gesprek met artsen, zorgverstrekkers, familie en vrienden aan te gaan. Om zelf na te danken en te spreken over hoe je je eigen levenseinde ziet: je kan zelf de regie van je levenseinde in handen te nemen en te overleggen met al wie daarbij betrokken is. En niet alleen over welke behandelingen je niet meer wil aan het einde van je leven, of alleen over wel of geen euthanasie, maar over je persoonlijke waarden, wie je kan vertegenwoordigen, hoe je je uitvaart ziet, of je je lichaam wil afstaan aan de wetenschap, orgaandonatie…

Het is niet verplicht deze wilsverklaringen officieel te laten registreren op de gemeente. Als je dit toch wil doen, kan dit enkel voor de wilsverklaring inzake euthanasie voor het geval je onomkeerbaar buiten bewustzijn bent, en voor je wil inzake uitvaart.

Je hebt ook geen notaris nodig.

Het belangrijkste is te zorgen dat het document beschikbaar is in je medisch dossier en bij je vertegenwoordiger zodat het ten gepaste tijd kan geraadpleegd en gevolgd worden.

Voor meer informatie kan u steeds met ons contact opnemen.

TER INFO – Schenken van organen

Het transplanteren van organen en weefsels na het overlijden kan andere mensen helpen. Het is echter nog steeds zo, dat de vraag naar gezonde organen en weefsels het aanbod ver overtreft. Om dit tekort te verhelpen is er in België sedert 1987 een wet van kracht.

Wat zegt die wet ?

Bij iedere Belg kunnen na het overlijden organen of weefsels weggenomen worden indien de overledene vooraf geen verzet aantekende. Gebeurde dit niet dan gaat de wet ervan uit dat de betrokkene bereid is na zijn/haar dood organen af te stan. De familieleden in de eerste graad kunnen dan echter wel nog verzet aantekenen na het overlijden. Uitdrukkelijke toestemming verlenen kan ook. Tegen deze uitdrukkeljke toestemming kunnen de famlieleden zich na het overlijden niet verzetten.

Hoe uitdrukkelijke toestemming verlenen of verzet aantekenen?

Indien u uw toestemming of verzet uitdrukkelijk te kennen wil geven, zult u bij de dienst Bevolking een formulier voor de wilsuitdrukking inzake wegneming en transplantatie van organen en weefsels na overlijden moeten aanvragen en invullen. Eenmaal uw laatste wilsuitdrukking is opgenomen in het Rijksregister zal de dienst Bevolking u daarvan op de hoogte brengen.

Zij die ons onlangs verlaten hebben

Langs deze weg kunt u onze laatste rouwberichten bekijken
of online uw condolatie overmaken aan de familieleden.

Bekijk onze rouwberichten

Uitvaartverzekering

Met de Uitvaartverzekering regel je je begrafenis
of crematie op voorhand, inclusief de kosten.

Bereken uw premie