Testament

Testament

De overledene kan eigenhandig of bij de notaris een testament opgemaakt hebben dat hij thuis of in zijn bankkluis bewaarde, of bij een notaris in bewaring gaf.

Om te weten of betrokkene een testament liet registreren kan u persoonlijk of via een notaris inlichtingen bekomen (tegen betaling) bij het registratiekantoor van uw gemeente. De notaris kan ook navraag voor u doen (tegen betaling) bij de: Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen CRT (Centraal Register voor Testamenten) Bergstraat 30-32, 1000 Brussel (Tel. 02/505.08.46).

Deze gegevens moeten schriftelijk aangevraagd worden, vergezeld van een overlijdensattest. Het registratiekantoor zal u enkel meedelen of er een testament is en welke notaris het heeft opgemaakt. Enkel de notaris kan de inhoud ervan meedelen.

Contacteer in elk geval een notaris als:

  • u weet dat de overledene een testament heeft opgemaakt
  • u een testament vindt in een bureau, kast,…
  • er onder de erfgenamen minderjarigen zijn of personen die wettelijk onbekwaam werden verklaard hun goederen te beheren
  • de nalatenschap onroerenden goederen bevat (b.v. grond, huis, …).

Betwistingen worden door de rechtbank van eerste aanleg beslecht.

Zij die ons onlangs verlaten hebben

Langs deze weg kunt u onze laatste rouwberichten bekijken
of online uw condolatie overmaken aan de familieleden.

Bekijk onze rouwberichten

Uitvaartverzekering

Met de Uitvaartverzekering regel je je begrafenis
of crematie op voorhand, inclusief de kosten.

Bereken uw premie