Uitvaartvoorzorg / Verzekering

Verzekering

Denk nu al aan alles, voor uw gemoedsrust en die van uw dierbaren.

Waarom uw begrafenis plannen?

Uitvaartzorg Cornelis heeft als begrafenisonderneming regelmatig te maken met mensen die zelf hun uitvaart geregeld willen zien.

Men wil de nabestaanden de financiële zorg ontnemen en hen niet met onopgeloste vragen achterlaten.

Wat moeten we doen? Wat is geregeld? Wat zijn de wensen van de overledene?

Tevens kan een uitvaart ook uiterst persoonlijk zijn.

Denk daarom tijdig over eigen wensen na en bespreek ze uitvoerig met ons.

Je kan voor het overlijden zorg dragen voor een goede ‘voorafregeling’ waarin al je persoonlijke wensen duidelijk worden omschreven.

Op die manier hebben je nabestaanden het een stuk eenvoudiger om rekening te houden met wat jezelf wil.

Soms is het belastend voor hen als zij moeten kiezen, terwijl ze bijvoorbeeld zelfs geen idee hebben of je begraven of gecremeerd wilt worden.

Dat geeft onzekerheid en misschien zelfs spijt.

De uitvaart is voor u en voor hen de laatste gelegenheid voor een persoonlijk gebaar.

Cornelis Uitvaartzorg heeft daarom voor u een dienstverlening ontwikkeld waarbij u de keuze hebt uit verschillende financieringsmogelijkheden voor uw uitvaart.

Voorafregeling via wilsbeschikking.

In een laatste wilsbeschikking legt u vast of u wenst gecremeerd of begraven te worden. Daarbij kan u ook het ritueel opgeven van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid. In het bevolkingsregister van uw woonplaats kan u een laatste wilsbeschikking laten registreren.

Kiest u voor een crematie, dan kan u ook bepalen wat er met de as moet gebeuren. Hou wel rekening met de vooropgestelde wettelijke keuzes.

De dienst burgerlijke stand controleert bij elke aangifte van overlijden de laatste wilsbeschikking en gaat dus na of uw wensen gerespecteerd worden.

Deze materie wordt geregeld door het Besluit van de Vlaamse regering van 24 februari 2005 tot vaststelling van de wijzen van lijkbezorging, de asbestemming en de rituelen van de levensbeschouwing die kunnen opgenomen worden in de schriftelijke kennisgeving van de laatste wilsbeschikking die aan de ambtenaar van de burgerlijke stand kan overgemaakt worden.

Voorafregeling via koopsom.

Idem als de optie “Voorafregeling via welsbeschikking”, maar hier wordt gekozen om de totale som van de uitvaart in één keer te storten op een verzekeringrekening.

De gekapitaliseerde intresten zorgen ervoor dat eventuele kostenstijgingen in de toekomst worden opgevangen.

U betaald in principe de overeengekomen prijs zonder er een meerprijs kan bijkomen.

De uitvaartverzorger wordt als begunstigde aangeduid waardoor de uitvoering van de uitvaart volgens uw eigen wensen wordt gewaarborgd.

Voorafregeling via Uitvaartverzekering.

Binnen het concept Uitvaartverzekering wordt gekozen om maandelijks een bepaalde verzekeringspremie te betalen aan een uitvaartverzekeraar.

  • Vanaf de ondertekening van de overeenkomst bent u verzekerd voor de totale som van de uitvaart.
  • Stopt u echter met betalen dan bent u niet meer verzekerd en verliest u ook de zekerheid dat de uitvaart zal kunnen worden uitgevoerd zoals u dit had gewenst.
  • Immers op dat ogenblik is de uitvaart niet meer gefinancierd. U moet dus wel trouw elke maand uw premie blijven betalen aan de uitvaartverzekeraar.
  • De uitvaartverzorger wordt als begunstigde aangeduid waardoor de uitvoering van de uitvaart volgens uw eigen wensen wordt gewaarborgd.

Zij die ons onlangs verlaten hebben

Langs deze weg kunt u onze laatste rouwberichten bekijken
of online uw condolatie overmaken aan de familieleden.

Bekijk onze rouwberichten

Uitvaartverzekering

Met de Uitvaartverzekering regel je je begrafenis
of crematie op voorhand, inclusief de kosten.

Bereken uw premie